سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
براى پاسبانى بس بود مدت زندگانى . [نهج البلاغه]